Hướng dẫn Cộng tác viên

I. Đăng ký và xác thực tài khoản:


1. CTV đăng ký qua đường link sau: Link Đăng ký


2. Điền thông tin vào như hình mẫu dưới đây:


Cộng tác viên


3. Đợi admin xét duyệt tài khoản của bạn.


4. Sau khi admin duyệt, bạn sẽ nhận được 1 email như hình dưới.
II. Quản lý đơn hàng:


Bạn vào trang quản trị, nhập tài khoản của mình. Tại đây bạn có thể:


1. Tra cứu thông tin tài khoản.


2. Quản lý, chỉnh sửa tài khoản.


3. Quản lý đơn hàng.


4. Xem, tra cứu lịch sử chiết khấu.